Siirry pääsisältöön

Hopealuotipalvelun häiriötiedotteen tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä

Pirkanmaan Jätehuolto Oy
Kelloportinkatu 1, 33100 Tampere

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

Tietosuojavastaava Ari Kivelä, rekisteriselosteet@pjhoy.fi

Rekisterin nimi

Nokian Koukkujärven BIG kaasuntankkausaseman häiriötiedotteet

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin kerättyjä tietoja käytetään aseman häiriötiedotustehtävissä. Ohjelmisto luo henkilötietoja sisältäviä lokitietoja ohjelmiston käyttöhistorian ja ongelmatapausten selvitystarpeita varten.

Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Puhelinnumero

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen rekisteri on teknisesti suojattu ulkopuoliselta käytöltä rajoittamalla siihen pääsy käyttäjätunnuksin ja salasanoin sekä verkkoteknisesti (palomuuri).

Rekisterin käyttöoikeudet on annettu Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ssä niitä työtehtävissä tarvitseville. Sähköiseen rekisteriin on myös pääsy ohjelmistotoimittajalla ja palvelimen ylläpitäjällä teknisen toiminnan varmistamiseksi ja ylläpitotoimien suorittamiseksi. Tarpeellisesta salassapidosta on sovittu Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n ja toimittajan välillä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on antanut vapaaehtoisesti rekisteröityessään.

Tietojen luovutukset

Rekisteristä ei siirretä tietoja eteenpäin. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin tiedot on kerätty. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan, kun niiden käsittelylle ei ole enää perustetta.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää korjaamaan virheelliset tiedot.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valvontapyyntö toimivaltaiselle viranomaiselle, jos rekisterinpitäjä on toiminut tietosuoja-asetuksen vastaisesti.

Tarkastuspyyntö ja virheellisten tietojen korjauspyyntö tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröity voi pyytää tietonsa poistettavaksi tai poistaa itse.

Tervetuloa tankkaamaan!

Pohjanmaa
Pirkanmaa
Etelä-Karjala