Hoppa till huvudinnehåll

Aktuellt

PK Biogas är med i BIG-kedjan

18.1.2023

PK Biogas Ab Oy har anslutit sig till det landsomfattande varumärket för biogastankstationer, BIG Biogas och tar i bruk en tankstation för fordonsgas i Edsevö i januari. Vid tankstationen kan både personbilar och lastbilar tankas. Stationens adress är Hotellvägen 5, 68870 Edsevö. PK Biogas har under hösten även byggt sammanlagt 9 km gasrör som sammanlänkar industriområdena Bennäs, Edsevö och Kållby för att möjliggöra gasanvändning inom industrin.

– Vi insåg tidigt fördelarna med att gå med i en större kedja och BIG konceptet passar oss utmärkt. Genom detta hoppas vi på större synlighet för biogasen och en ökad kunskap om de positiva effekterna som biogasen ger vårt samhälle, säger PK Biogas styrelseordförande Kjell Gripenberg.

Tre avfallsbolag i Finland skapade det gemensamma varumärket BIG Biogas år 2020; Stormossen, Pirkanmaan Jätehuolto och Etelä-Karjalan Jätehuolto. BIG-Biogas produceras i lokala biogasanläggningar. Varje avfallsbolag producerar biogas av de lokala hushållens bioavfall och slam från reningsverk.

– Tanken är att nå en större och bättre synlighet genom ett gemensamt varumärke som är lätt att känna igen, säger ekonomichef Håkan Hagberg på Stormossen. Det bidrar också till att öka kännedomen om biogas som ett miljövänligt och förmånligt fordonsbränsle. – Jag önskar PK Biogas varmt välkommen med i BIG-kedjan som nu stärker sin närvaro i Österbotten. Fler samarbetspartners välkomnas som innehavare av BIG-varumärket. Målet är att vara en rikstäckande kedja av tankningsstationer för biogas. De första två BIG Biogas tankningsstationerna öppnades i Vasa och fem stationer i Södra Karelen. I Birkaland är en station planerad att öppnas i början av året och likaså i Edsevö.

Tilläggsuppgifter ger:
Stefan Högnabba, PK Biogas Ab Oy, 040 754 1903, stefan.hognabba@multi.fi
Håkan Hagberg, Ab Stormossen Oy, 050 590 0744, hakan.hagberg@stormossen.fi

Välkommen att tanka!

Österbotten
Birkaland
Södra Karelen