Hoppa till huvudinnehåll

Så här produceras BIG-biogas

Biogas är ett förnybart, närproducerat fordonsbränsle. Med biogas i tanken minskar koldioxidutsläppen i trafiken med 90 % jämfört med utsläpp från bensin- och dieselbilar.

BIG-biogas produceras i lokala biogasanläggningar på Stormossen i Vasaregionen, Pirkanmaan Jätehuolto i Birkaland och Etelä Karjalan jätehuolto i södra Karelen. Varje avfallsbolag producerar biogas av hushållens bioavfall och slam från reningsverken som uppstår på det egna området. I princip kan man producera biogas av vilken biomassa som helst. Biogas är till 100 % en förnybar energiform, eftersom gasen produceras av organiska råvaror.

Kukkroinmäki biogasanläggning

Biogas uppstår i syrefria, s.k. anaeroba, miljöer där mikrober bryter ner de organiska ämnena. Uppgraderad biogas består till största delen av metan, koldioxid och små mängder svavelväte och vatten. I förädlingsprocessen avlägsnas koldioxid och andra orenheter så att gasen nästan helt består av ren metan. Fordonsgasens metanhalt är minst 96 % och en normalkubik fordonsgas innehåller 9,67 kWh energi. Som exempel är innehåller en liter bensin 8,9 kWh energi.

Biomassa blir biogas för trafiken

Bioavfall och slam behandlas i biogasanläggningarnas syrefria reaktorer. De anaeroba mikroberna bryter ner det organiska innehållet i bioavfall och slam under ungefär 20 dygn i 55°C värme. Efter det ska den råa biogasen renas, för att kunna användas som fordonsgas. Gasen förädlas genom att separera metan från koldioxid. Den renade gasen innehåller sedan ungefär 97% metan.

Prosessi kuvana

Genom rör eller genom transport i containers transporteras gasen till gastankningsstationerna. Både personbilar och tung trafik kan tanka på BIG-biogastankningsstationer. Före tankning höjs gasens tryck med kompressorer till högst 300 bar. Gasen kan också förvätskas och förvaras i flytande form. Flytande gas kan användas för tung trafik som lastbilar och färjor. När metangasens temperatur sänks till -160°C blir formen flytande.

I rötningsprocessen bildas en näringsrik rötrest som oavsett behandlingsanläggning kan användas vid jordförbättring och i industriella processer. På det här sättet kan man också utnyttja biomassans värdefulla näringsämnen.

Välkommen att tanka!

Österbotten
Birkaland
Södra Karelen