Hoppa till huvudinnehåll

Närproducerad energi

Vasaregionen

Stormossen – för att det är viktigt

Stormossen var pionjärer i Finland som det första kommunägda avfallsbolaget 1989, med den första behandlingsanläggningen för hushållsavfall. I vår anläggning lokalproducerar vi högklassig och pålitlig kompostjord och biogas av slam och bioavfall. Vi finns i Korsholm mitt i Vasaregionens energikluster.

Stormossen har hela tiden siktet inställt framåt. Vår första publika biogastankningsstation öppnades år 2017. Den andra stationen öppnades 2020. På vårt område används också biogasen i lokaltrafiken eftersom tolv av Vasa stads bussar kör på biogas. Vår bioavfallsanläggnings behandlingskapacitet är 32 000 ton per år, hälften bioavfall och hälften slam. Anläggningens produktionspotential är 2,63 miljoner normalkubikmeter (Nm3) biogas. Det motsvarar ungefär 1,58 miljoner kubikmeter ren metan och 16 GWh energi.

Cirkulär ekonomi är vår melodi och år 2019 deponerade vi endast 0,8 procent av hushållsavfallet. Hälften styrdes till energiproduktion, en tredjedel till biogasproduktion och en femtedel till övrig materialåtervinning. Vi gör det, för att det är viktigt.

Birkaland

Pirkanmaan Jätehuolto – bäst för miljön

I slutet av 2020 blir en ny bioanläggning klar i Koukkujärvi i Nokia. I anläggningen kommer man att producera biogas, ekologisk gödsel och jord av 17 kommuners bioavfall samt Nokia stads reningsverks slam.

I anläggningen finns två olika linjer, en torr linje för bioavfall och en våt linje för slam. Det här möjliggör att bioavfallet kan förädlas och användas som ekologisk gödsel. Dessutom främjas kretsloppet av näringsämnena kväve och fosfor. Årligen behandlas 24 000 ton bio- och trädgårdsavfall samt 10 000 ton reningsverksslam i anläggningen.

Anläggningens produktionskapacitet är 5,29 miljoner normalkubikmeter (Nm3) biogas (5 290 000 Nm3). Det motsvarar ungefär 3,23 miljoner kubikmeter ren metan (3 231 600 Nm3) och 32,316 GWh energi.

Arbets- och näringsministeriet har beviljat projektet 4,55 miljoner euro i spetsprojektstöd.

Södra Karelen

Villmanstrand, Kukkuroinmäki behandlingscentral

Kukkroinmäki biogasanläggning – Ren och lokal BIG-biogas från Södra Karelen

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:s biogasanläggning i Kukkuroinmäki blev klar i maj 2020. I anläggningen produceras lokal och inhemsk fordonsgas av sydkarelskt bioavfall och reningsverksslam.

Anläggningen i Kukkoroinmäki grundar sig på torrteknik. Torrprocessen sparar både vatten och el och lämpar sig speciellt väl för behandling av bioavfall. Den näringsrika vätskan som uppstår används för både jordförbättring och i industriella processer. De fasta behandlingsresterna förädlas till jordförbättringsprodukter.

Biogasanläggningens behandlingskapacitet är 19 900 ton per år. Bioavfallets andel utgör ungefär 6300 ton och slam från reningsverket ungefär 13 600 ton. Anläggningens produktionskapacitet är 2,05 miljoner normalkubikmeter (Nm3) biogas. Det motsvarar ungefär 1,2-1,3 miljoner kubikmeter ren metan och 12 300 megawattimmar energi.

Välkommen att tanka!

Österbotten
Birkaland
Södra Karelen